Metale Inne

MINOR METALS

KAMB Import-Export zajmuje się handlem metalami drugorzędnymi, tzw. Minor Metals, a więc takimi, jak: magnez (Mg), mangan (Mn), antymon (Sb), arsen (As), beryl (Be), bizmut (Bi), Bor (B), cyrkon (Zr), tytan (Ti), rtęć (Hg), molibden (Mo), niob (Nb), ren (Re), kadm (Cd), wapń (Ca), chrom (Cr), kobalt (Co), itr (Y), wanad (V), wolfram (W), stront (Sr), selen (Se), sód (Na), ind (In), hafn (Hf), gal (Ga), tantal (Ta) i in.

Szczególną pozycję w naszej działalności zajmują: kadm rafinowany, (eksport i handel międzynarodowy), rtęć (handel międzynarodowy), a także wolfram i wyroby z węglików wolframu oraz tytan i wyroby z tytanu i stopów tytanu, które importujemy. (Wyrobom z tytanu oraz węglikom spiekanym poświęcone są osobne strony.)

METALE ZIEM RZADKICH

Metale ziem rzadkich to pierwiastki z grupy lantanowców, z których największe znaczenie mają: cer (Ce), lantan (La), i neodym (Nd), a także europ (Eu), gadolin (Gd) i erb (Er). Choć pierwiastki ziem rzadkich dostępne są także w czystej postaci, to jednak znaczenie handlowe mają ich tlenki, (na przykład tlenek ceru - CeO2, tlenek lantanu - La2O3, tlenek neodymu - Nd2O3)), węglany (np. węglan lantanu) i stopy z innymi metalami (na przykład tzw. proszek LSCF, lantant, stront, kobalt, ferryt).