Metale Szlachetne

METALE SZLACHETNE

KAMB Import-Export dostarcza także metale szlachetne. Metale szlachetne to nie tylko zloto (Au), srebro (Ag), i platyna (Pt), ale także - rod (Rh), pallad (Pd), osm (Os), iryd (Ir) i in.

Największe znaczenie przemyslowe ma srebro, które dostępne jest w formie gąsek, sztabek, granulatu oraz proszków o różnej wielkości ziarna. W najdrobniejszej postaci możemy dostarczyć srebro nawet wielkości kilku nanometrów (3 - 8 nm). Tak drobne cząsteczki srebra, niewiele większe od poszczególnych atomów, (a nawet większe, rzędu kilkudziesięciu nanometrów), w postaci suchej byłyby bardzo trudne do jakiegokolwiek praktycznego wykorzystania, (ze względu na ich aglomerację i sedymentację). Z tego względu dostępne jest w postaci roztworów koloidalnych w różnych mediach i o różnym stężeniu.

METALE SZLACHETNE

Ważnym zastosowaniem proszku srebra są wyroby przewodzące energię elektryczną. KAMB Import-Export dostarcza przewodzące elektryczność pasty srebrne, wykorzystywane m. in. do produkcji ogniw slonecznych, w tym także pasty zachowujące elastyczność po polimeryzacji, umożliwiające produkcję obwodów drukowanych na elastycznym podlożu. Inną grupą produktów są żywice srebrne, także przewodzące prąd elektryczny oraz - posiadające takie same wlaściwości - zawiesiny koloidalne srebra ("tusze" lub "atramenty"). Wymienione przykładowo produkty repzezentują najwyższy światowy poziom technologiczny; mogą być ponadto dostosowywane do szczegółowych wymagań odbiorców, związanych np. z przewodnictwem magnetycznym lub właściwościami anty-radiolokacyjnymi.