Proszki metali

Proszki metali są jedną ze specjalności KAMB Import-Export. Dostarczamy proszki praktycznie wszystkich metali - aluminium, miedzi, kobaltu, wolframu, brązu, mosiądzu, niklu, chromu, boru, manganu, molibdenu, cynku, krzemu, srebra, cyrkonu, proszki metali ziem rzadkich (La, Ce, Pr, Nd, Sc, i in.), proszki węglików metali (wolframu, tantalu, niobu, tytanu) oraz gotowe mieszaniny proszków metali lub mielone stopy, a także tlenki i azotki metali nieżelaznych (patrz: tabela poniżej). Nasze proszki i ich mieszaniny stosowane są w metalurgii proszków, do produkcji materiałów ściernych i narzędzi diamentowych, jako barwniki, a także do badań naukowych i w pracach rozwojowych.

Staramy się zawsze spełnić wymagania klientów dotyczące czystości, wielkości i - ewentualnie - kształtu ziarna, a także innych parametrów. Kwestia zgodności dostarczanych proszków metali z wymaganiami klientów ma dla nas zasadnicze znaczenie; zaraz po niej największą wagę przykładamy do ceny.

Jesteśmy w stanie dostarczyć praktycznie dowolny proszek metalu nieżelaznego lub proszek ze stopu takich metali produkowany na świecie, a nawet taki, który nie jest jeszcze produkowany (zlecając jego produkcję). Naszymi dostawcami są najbardziej zaawansowane technologicznie firmy polskie, europejskie oraz ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, i krajów Dalekiego Wschodu.

Najnowszym oferowanym przez nas produktem jest specjalny gatunek proszku srebra o wymiarach kilku nanometrów (Nm), który posiada bardzo silne właściwości antybakteryjne. Ze względow praktycznych dostarczany jest w postaci np. zawiesiny koloidalnej. Preparat stosowany jest do produkcji antybakteryjnych tkanin odzieżowych i pościelowych, środków czystości, filtrów i elementów klimatyzacji, materiałów budowlanych; znajduje także zastosowanie w elektronice. Proszki (oraz pasty i zawiesiny na bazie srebra) wykorzystywane są ponadto w elektronice, do produkcji paneli słonecznych, w motoryzacji (szyby ogrzewane, anteny) itp.

Osobną grupę stanowią proszki oraz pasty (głównie mosiądzu i aluminium) wykorzystywane jako pigmenty nieorganiczne. Tworzą bogatą gamę kolorów złota i srebra do barwienia żywic, metali, tworzyw sztucznych itp.

Do odkażania wód gruntowych i gleby, do odkażania wód powierzchniowych, do uzdatniania wody i technologicznego oczyszczania ścieków dostarczamy aktywny proszek żelaza w postaci stabilizowanej wodnej zawiesiny proszku nano żelaza, zero walencyjnego Fe(0).

W naszej ofercie mamy także proszek i piasek cyrkonu dla odlewnictwa oraz inne sproszkowane mineraly, np. mulit lany, różne rodzaje korundu, węglik krzemu, grafit syntetyczny itp.

 

NOWOŚĆ: Dzięki nieustannym wysiłkom mającym na celu poserzenie naszej oferty pragniemy Państwu przedstawić nowy proszek, który pojawił się w naszej ofercie, jest to proszek stopu magnezu o oznaczeniu AZ91E. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą w Europie oferującą ten trudnodostępny produkt. Oferujemy także proszki niklu, chromu oraz manganu w bardzo korzystnej cenie (ilości zarówno przemysłowe jak i do celów laboratoryjnych).

 

Skrócone zestawienie proszków dostarczanych przez KAMB Import-Export :

Symbol Nazwa Przykłady zastosowań
Al Aluminium Produkcja narzędzi diamentowych, betonów, materiałów wybuchowych, jako pigment nieorganiczny
Al2O3 Tlenek glinu

Metalurgia proszków, utwardzanie powierzchni

B Bor Metalurgia proszków, powierzchniowe pokrywanie wyrobów
B4C Węglik boru Produkcja narzędzi diamentowych, metalurgia proszków
Bi Bizmut Wyroby z bizmutu, stopy z zawartością bizmutu
Cr Chrom Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych i węglików spiekanych
Cu Miedź Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, elektrod spawalniczych, elementów elektrycznych i in.
Co Kobalt Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych i in.
Ag Srebro Produkcja styków i obwodów elektrycznych (panele słoneczne, szyby ogrzewane w samochodach), materiałów antybakteryjnych, specjalnych stopów
Fe Żelazo (także: stal) Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych, rekultywacja zdegradowanego gruntu i wody
Mo Molibden Metalurgia proszków, stopy specjalne, elektryka
MoO3 Trójtlenek molibdenu Jako katalizator w niektórych procesach przemysłowych, do produkcji urządzeń elektrochemicznych
Ni Nikiel Produkcja narzędzi diamentowych, elektrod, katalizatorów, węglików spiekanych, metalurgia proszków i in.
NiCr Stop niklu i chromu Produkcja materiałów spawalniczych do naprawy bojlerów, silników odrzutowych, produkcja implantów medycznych, produkcja energii (materiały te są wykorzystywane w procesach PTA, HVOF)
Nb Niob Metalurgia proszków
Pb Ołów Metalurgia proszków, akumulatory
Ti Tytan Metalurgia proszków, dodatek stopowy do produkcji materiałów antykorozyjnych, utwardzanie powierzchni
Ti6Al4V Stop tytanu Produkcja wyrobów biomedycznych
Ti13Nb13Zr Stop tytanu Technologie przyszłości
TiC Węglik wolframu Metalurgia proszków, produkcja węglików spiekanych (szczególnie: ostrzy tnących), jako dodatek do wyrobów z plastyku i gumy (w celu przedlużenia ich żywotności)
 V Wanad Metalurgia proszków, składnik stopowy
VC Węglik wanadu Metalurgia proszków, produkcja węglików spiekanych
W Wolfram Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych i in.
WC Węglik wolframu Metalurgia proszków, produkcja narzędzi diamentowych, węglików spiekanych, wierteł różnego przeznaczenia
Y2O3 Tlenek itru Jubilerstwo, technologie przyszłości, (np. w procesie PVD - physical vapour deposition)