Stopy i zaprawy

STOPY I ZAPRAWY

Poza czystymi metalami i wyrobami z tych metali KAMB Import-Export dostarcza różnorodne stopy i zaprawy w różnych postaciach (w postaci kawałków, proszków, gąsek, drutu itp.)

Poważną grupę stanowią stopy tytanu, zarówno stopy standardowe, poczynając od Grade (Gr.) 5, a kończąc na Gr. 23, ale także stopy wykonywane na zamówienie, np. Ti13Nb13Zr. Dostarczyć możemy praktycznie każdy stop na bazie tytanu. Stopy tytanu dostarczamy w postaci proszków, granulatu drutu i w wyrobach; więcej informacji na temat stopów tytanu w wyrobach znaleźć można w specjalnej sekcji poświęconej wyrobom z tytanu. Inną grupę stopów stanowią zaprawy wykonywane na bazie wapnia i aluminium (w różnych proporcjach, np. Ca-Al 85/15, 60/40 i in.), zaprawy na bazie aluminium i litu, na bazie aluminium i niklu oraz magnezu i wapnia.

Jako jedna z niewielu firm na świecie jesteśmy w stanie zaoferować zaawansowny stop NiCr w postaci proszku o specjalnie dobranej granulacji - niezbędny do napraw silników odrzutowych i rakietowych, a także do napraw bojlerów, do produkcji implantów medycznych i in.

WYROBY Z TYTANU

Dostawa półwyrobów i wyrobów z tytanu zajmuje szcególne miejsce w naszej działalności. Jest to wynikiem rozwijanej od wielu lat współpracy KAMB Import-Export z co najmniej kilkunastoma producentami tego typu produktów.

Tytan jest lekkim, ale bardzo wytrzymalym metalem, nie ulegającym korozji nawet w wodzie morskiej i chlorze. Temperatura topnienia tytanu wynosi 1668 °C - więcj, niż stali - ale metal ten jest od stali prawie o połowę lżejszy. Tytan tworzy stopy z żelazem, aluminium, vanadem, molibdenem, niobem, cyrkonem - by wymienić tylko najważniejsze pierwiastki. Stopy tytanu z innymi metalami - dzięki ich niepowtarzalnym właściwościom - służą do produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów: silników lotniczych, rakietowych i kosmicznych, instalacji chemicznych i petrochemicznych, instalacji do odsalania wody, urządzeń w papierniach, w zakładach rolno-spożywczych. Wyroby z tytanu i jego stopy wykorzystywane są w motoryzacji, w lecznictwie (implanty, protezy, narzędzia dentystyczne, chirurgiczne, stoły operacyjne), sporcie (kije do golfa !), ale także w jubilerstwie, elektronice i wielu innych dziedzinach.