Proszki spiekalnicze

PROSZKI SPIEKALNICZE I AKCESORIA DO PRODUKCJI SEGMENTÓW


KAMB Import-Export dostarcza pełną gamę proszków metali, stopów metali oraz gotowych proszków spiekalniczych niezbędnych do produkcji narzędzi diamentowych. Większość wyrobów dostarczyć możemy w stosunkowo krótkim czasie, poczynając już od 1 kg, choć oczywiście cena spada wraz ze wzrostem zamawianej ilości.

 

Dostarczane przez nas proszki czystych metali, to:

 • Proszki kobaltu, Co (tzw. 400 mesh, tzn. ok. 3,5 - 4,5 µm, ~ 1,2 - 1,6 µm oraz tzw. super fine, ~ 0,8 µm)
 • Proszki miedzi, Cu (różne granulacje, np. < 45 µm, < 40 µm, < 35 µm, < 30 µm oraz inne)
 • Proszki węglika wolframu, WC (różne granulacje, od < 1 µm, do 30 µm, w tym najpopularniejszy - 1,21 - 1,70 µm) oraz tzw. lanego (fused) węglika wolframu, W2C (< 45 µm, 150 - 260 µm, ~ 100 - 200 µm)
 • Proszki wolframu, W (różne wielkości ziarna)
 • Proszki niklu, Ni (np. 2,5 µm min. oraz karbonylowy 5 µm i in.)
 • Proszki żelaza, Fe w tym także karbonylowe oraz - cieszący się aktualnie ogromnym powodzeniem - proszek karbonylowy fosforku żelaza, FeP 10 %, który zwiększa twardość wiązania, jego ostrość oraz siłę trzymania ziaren diamentu
 • Proszki cyny, Sn (< 63 µm)
 • Proszek boru, B (np. 1 µm) oraz proszek węglika boru, B4C (w całej gamie ziarnistości FEPA)
 • Proszki tytanu, Ti (różne gatunki i różne granulacje)
 • Proszek cynku, Zn (< 45 µm)
 • Proszki srebra, Ag (różne granulacje)
 • Proszek krzemu, Si (< 10 µm)
 • Proszek węglika tantalu, TaC (~ 0,5 - 2,0 µm)

         i inne, wg potrzeb klientów.

Podstawowe stopy i mieszaniny, to:

 • Proszki brązu, BZ (Cu/Sn: 85/15, 90/10 w rozmiarach kilkudziesięciu mikronów
 • Mieszanki kobaltu i węglika wolframu, CoWC (od 40/60 do 90/10)
 • Mieszanina tantalu z węglikiem niobu, Ta/NbC (90/10, 80/20, 60/40)
 • Stop miedzi, cyny i cynku, Cu, Sn, Zn (<106 µm)
 • Stop miedzi i niklu, Cu/Ni (75/25, <63 µm) 

Gotowe mieszanki spiekalnicze (wiązania) do produkcji rożnych narzędzi diamentowych obejmują następujące grupy: 

 • Wiązania do produkcji narzędzi do kamienia naturalnego - segmentów diamentowych do traków, pił jedno- i wielotarczowych, lin diamentowych (pił linowych), narzędzi ręcznych, narzędzi szlifujących, frezujących i kalibrujących itp. - do granitu, marmuru, piaskowca, bazaltu, łupków, kwarcytu, porfiru i in.; 
 • Mieszanki spiekalnicze do produkcji narzędzi diamentowych dla budownictwa - frezów, wiertel o różnej średnicy, pił poprzecznych, narzędzi ręcznych, narzędzi do szlifowania i polerowania, do pracy w asfalcie, betonie (świeżym, starym, kablowym, w różnym stopniu zbrojonym), cegle; 
 • Mieszanki spiekalnicze do produkcji narzędzi do zastosowań specjalnych: obciągaczy diamentowych dla wszelkiego typu ściernic, ciągadeł diamentowych, narzędzi diamentowych do cięcia, szlifowania i polerowania szkła oraz do wiercenia w szkle, narzędzi diamentowych do pracy z materiałami ogniotrwalymi; 
 • Ostatnią grupę gotowych wiązań stanowią mieszanki spiekalnicze do produkcji diamentowych pił drucianych (linowych) do różnych materiałów (granitu, marmuru, materiałów budowlanych, w tym także - intensywnie zbrojonych).

Wielu producentów narzędzi diamentowych przygotowuje mieszanki spiekalnicze we własnym zakresie, jednak zakup gotowych spoiw ma wiele zalet: umożliwia wykorzystanie spoiwa najlepszego dla danego zastosowania, dostarczanego w krótkim czasie, z możliwością zamawiania niewielkich ilości - poczynając od jednego kilograma. W zależności  od preferencji użytkowników KAMB Import-Export dostarcza zarówno materiały (proszki metali) do wykonania  mieszanek spiekalniczych przez odbiorców we własnym zakresie, jak i gotowe wiązania. Mamy nawet jeszcze jedno, pośrednie rozwiązanie: proszek zastępujący kobalt, który może być dostarczany oddzielnie, ale także zmieszany z brązem lub / i żelazem; rozwiązanie świetnie nadające się do produkcji wierteł i pił (do ø 1000 mm) do granitu.

KAMB Import-Export dostarcza także materiały pomocnicze i acesoria do produkcji segmentów diamentowych w praso piecach:

Ramki ze specjalnego stopu aluminium do zmontowania form grafitowych do wypieku segmentów

Wszystkie elementy form grafitowych wykonywane ze specjalnego grafitu do produkcji segmentów w praso piecach, materialy izolacyjne, rynienki do zasypywania form grafitowych mieszaniną proszku diamentu i spoiwa i in.

 

  

Ramka aluminiowa, elementy form grafitowych, materiały izolacyjne, rynienka do zasypywania mieszanki

spiekalniczej w formach grafitowych, materialy lutownicze (w postaci taśmy i prętów), pasta lutownicza...