Węgliki spiekane

Wyroby z węglików spiekanych


Poza dostawą proszków węglików różnych metali (WC, W2C, TiC, B4C, SiC itd.) i gotowymi mieszankami spiekalniczymi KAMB Import-Export dostarcza także wyroby z węglików spiekanych – zarówno standardowe, jak i wykonywane na zamówienie. Dostarczamy m.in.:

  • Noże tnące w różnej postaci i do różnych zastosowań (drewno, metal, ceramika, szkło, papier, skóra, tworzywa sztuczne, światłowody i in.)
  • Ciągadła,
  • Uszczelnienia,
  • Wałki i płytki,
  • Końcówki do wierteł,
  • Wkładki robocze do narzędzi wiertniczych (naftowych, geologicznych, górniczych),


  • Nieobrobione półwyroby do dalszej obróbki,
  • Wyroby wykonywane wg rysunku zamawiającego,
  • Części do maszyn i rur
  • i inne.

Produkty z węglików spiekanych wykonywane są z różnorodnych spieków WCCo, (z różną proporcją węglika wolframu i kobaltu), z proszków o różnej wielkości ziarna (mikronowe i sub-mikronowe), nierzadko z dodatkiem innych materiałów, (np. TiC, Ta(Nb)C, i in.) tak, by uzyskać pożądane właściwości gotowego spieku (twardość, gęstość, wytrzymałość na zginanie itp.). W niektórych przypadkach, w celu podwyższenia trwałości wyrobów, pokrywa się je warstwami materiałów utwardzających TiC, TiN, Al2O3.) Twardość standardowych wyrobów z węglików spiekanych waha się od ok 86 HRA do 93 HRA, gęstość - od ok. 11 g/cm3 do prawie 15 g/cm3, a wytrzymałość na zginanie - od 1350 N/mm3 do 3000 N/mm3.

W praktyce dostarczyć możemy dowolne wyroby z węglików spiekanych, zarówno standardowe, jak i wykonywane na zamówienie. Wiele z oferowanych przez nas wyrobów posiada bardzo konkurencyjne ceny.

Piła z końcówką z węglików spiekanych.

Ilustracja przedstawia końcówki z węglików spiekanych do pił. W zależności od przeznaczenia i wymagań są one wykonywane z różnych spieków.

Wiertła z końcówkami z węglików spiekanych.

Ilustracja przedstawia różnorodne końcówki z węglików spiekanych do wierteł. W zależności od przeznaczenia i wymagań są one wykonywane z różnych spieków.